• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Sainte-Anne-des-Monts - Canada

  • Tọa độ cảng: 49º 7' 14'' N, -66º -28' -59'' W
  • Mã cảng:
  • Quốc gia: Canada
  • Cảng nằm ở khu vực: Gulf of St.Lawrence
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No