• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Saint John - Canada

 • Tọa độ cảng: 45º 16' 0'' N, -66º -2' -60'' W
 • Mã cảng: CASJB
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 111 Water St.Saint John, New Brunswick E2L 0B1Canada
 • Quản lý cảng: Saint John Port Authority
 • Số điện thoại: 506-636-4869
 • Số fax: 506-636-4443
 • Số Email: port@sjport.com
 • Website: www.sjport.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 23 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 23 feet
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes