• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Saguenay - Canada

  • Tọa độ cảng: 48º 15' 0'' N, -71º -2' -24'' W
  • Mã cảng: CASAY
  • Quốc gia: Canada
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No