• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Roberts Bank - Canada

  • Tọa độ cảng: 48º 59' 33'' N, -123º -4' -42'' W
  • Mã cảng: CAROB
  • Quốc gia: Canada
  • Cảng nằm ở khu vực: Strait of Georgia
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No