• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Rio De Jan Eiro - Brazil

 • Tọa độ cảng: -22º -53' -60'' S, -43º -12' 0'' W
 • Mã cảng: BRRIO
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Avenida Rodrigues Alves, n 20Praca MauaRio de Janeiro, RJ CEP 20081-250Brazil
 • Quản lý cảng: Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
 • Số điện thoại: 2219-9542
 • Số Email: suprio@portosrio.gov.br
 • Website: www.portosrio.gov.br
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes