• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Rijeka Bakar - Croatia

 • Tọa độ cảng: 45º 19' 30'' N, 14º 26' 54'' E
 • Mã cảng: HRRJK
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Croatia
 • Địa chỉ: LUKA Rijeka d.d.Riva 1Rijeka 51000Croatia
 • Quản lý cảng: Port of Rijeka Authority
 • Số điện thoại: 385 51 351 111
 • Số Email: rijeka.gateway@portauthority.hr
 • Website: www.portauthority.hr
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Central Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Basin
 • Turning Area: Yes