• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Regencia - Brazil

  • Tọa độ cảng: -19º -38' -58'' S, -39º -50' -54'' W
  • Mã cảng:
  • Quốc gia: Brazil
  • Cảng nằm ở khu vực: East Coast Of South America
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No