• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Recife - Brazil

  • Tọa độ cảng: -8º -2' -1'' S, -34º -52' -29'' W
  • Mã cảng: BRREC
  • Quốc gia: Brazil
  • Cảng nằm ở khu vực: Brazil
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes