• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Randers - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 56º 28' 0'' N, 10º 3' 0'' E
 • Mã cảng: DKRAN
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Kulholmsvej 1Randers 8900Denmark
 • Quản lý cảng: Randers Port Authority
 • Số điện thoại: 45 8642 1057
 • Số fax: 45 8640 7181
 • Số Email: randershavn@randers.dk
 • Website: www.randershavn.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes