• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Quintero - Chile

 • Tọa độ cảng: -32º -43' -46'' S, -71º -29' -31'' W
 • Mã cảng: CLQTV
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Fernandez Mella 87QuinteroChile
 • Số điện thoại: 56 32 930366
 • Số fax: 56 32 930929
 • Số Email: cpquintero@directemar.cl
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Cargo Pier: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead
 • Turning Area: Yes