• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Qinhuangdao - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 39º 54' 37'' N, 119º 36' 27'' E
 • Mã cảng: CNSHP
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: 35 Haibin RoadHaigang DistrictQinhuangdao, Hebei 066002China
 • Quản lý cảng: Qinhuangdao Port Affairs Bureau
 • Số điện thoại: 86 335 309 3222
 • Số fax: 86 335 341 5467
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Far East
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes