• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Qingdao - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 36º 3' 53'' N, 120º 23' 7'' E
 • Mã cảng: CNTAO
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Port Administration Office6 Gangqing RoadQingdao, Shandong 266011China
 • Quản lý cảng: Qingdao Port Authority
 • Số điện thoại: 86 532 298 2011
 • Số fax: 86 532 2822878
 • Số Email: president@qdport.com
 • Website: www.qdport.com
 • Quy mô cảng: Large
 • Cảng nằm ở khu vực: Far East
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes