• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Puerto Tarafa - Cuba

  • Tọa độ cảng: 21º 20' 24'' N, -77º -9' 0'' W
  • Mã cảng: CUPTA
  • Quốc gia: Cuba
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No