• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng ngoài khơi Pozos Colorados - Colombia

 • Tọa độ cảng: 11º 7' 52'' N, -74º -13' -11'' W
 • Mã cảng: COPOC
 • Loại cảng biển: Cảng ngoài khơi [Off-Shore Terminal]
 • Quốc gia: Colombia
 • Địa chỉ: Pozos ColoradosColombia
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Colombia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead
 • Turning Area: Yes