• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Powell River - Canada

 • Tọa độ cảng: 49º 50' 46'' N, -124º -31' -26'' W
 • Mã cảng: CAPOW
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 6910 Duncan StreetPowell River, BC V8A 1V4Canada
 • Quản lý cảng: Corporation of the District of Powell River
 • Số điện thoại: 604-485-8600
 • Số fax: 604-485-2913
 • Website: www.powellriver.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Strait of Georgia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater