• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Pointe-au-Pic - Canada

 • Tọa độ cảng: 47º 37' 53'' N, -70º -9' -58'' W
 • Mã cảng: CAPPC
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: Pointe-au-PicCanada
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Lakes & Rivers (Canada)
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No