• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Patillos Cove - Chile

 • Tọa độ cảng: -20º -40' -59'' S, -70º -10' -59'' W
 • Mã cảng: CLPTI
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: c/o Empresa Portuaria de ChileRecinto PortuariaIquiqueChile
 • Quản lý cảng: Patillos Cove Port Authority
 • Số điện thoại: 56 57 23669
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Anchorage: 71 - 75 feet 21.6 - 22.9 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural