• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Palanca Terminal - Angola

  • Tọa độ cảng: -6º -47' -2'' S, 12º 40' 28'' E
  • Mã cảng: AOPAT
  • Quốc gia: Angola
  • Cảng nằm ở khu vực: Angola/Namibia range
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No