• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển nước sâu Oranjestad - Aruba

 • Tọa độ cảng: 12º 32' 16'' N, -70º -2' -16'' W
 • Mã cảng: AWORJ
 • Loại cảng biển: Cảng biển nước sâu [Deepwater Seaport]
 • Quốc gia: Aruba
 • Địa chỉ: Port Administration BuildingL.G. Smith Blvd. # 23OranjestadAruba
 • Quản lý cảng: Aruba Ports Authority N.V.
 • Số điện thoại: (297) 582-6633
 • Số fax: (297) 583-2896
 • Website: www.arubaports.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Caribbean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes