• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Ocean Falls - Canada

 • Tọa độ cảng: 52º 21' 0'' N, -127º -40' -59'' W
 • Mã cảng: CAOFA
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 50 Twin Lakes DriveOcean Falls, BC V0T 1P0Canada
 • Quản lý cảng: Ocean Falls Harbour Authority
 • Số điện thoại: 250 289 3859
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 9 feet m
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 9 feet
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural