• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Ocean Cay - Bahamas

 • Tọa độ cảng: 25º 25' 0'' N, -79º -13' 0'' W
 • Mã cảng: BSOCE
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Bahamas
 • Địa chỉ: Ocean CayBahamas
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes