• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Nieuwpoort - Bỉ

 • Tọa độ cảng: 51º 8' 59'' N, 2º 43' 6'' E
 • Mã cảng: BENIE
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Bỉ
 • Địa chỉ: Havengeul 1Nieuwpoort BE-8620Belgium
 • Quản lý cảng: Loodswezen
 • Số điện thoại: 32 58 233 000
 • Số fax: 32 58 231 575
 • Website: wwwe.loodswezen.nl
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: East part of North Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 13 feet m
 • Channel: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 13 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater