• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Newcastle - Úc

 • Tọa độ cảng: -32º -56' 0'' S, 151º 45' 0'' E
 • Mã cảng: AUNTL
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: PO Box 663Newcastle, NSW 2300Australia
 • Quản lý cảng: Newcastle Port Corporation
 • Số điện thoại: 02 - 4985 8222
 • Số Email: mail@newportcorp.com
 • Website: www.newportcorp.com.au
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes