• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Hải cảng New Glasgow - Canada

  • Tọa độ cảng: 45º 36' 0'' N, -62º -37' -59'' W
  • Mã cảng: CANGL
  • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
  • Quốc gia: Canada
  • Địa chỉ: New GlasgowCanada
  • Quy mô cảng: Small
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No