• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Natal - Brazil

 • Tọa độ cảng: -5º -46' 0'' S, -35º -12' 0'' W
 • Mã cảng: BRNAT
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Av. Eng Hildebrando de Gois, 220 - RibeiraNatal, RNBrazil
 • Quản lý cảng: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
 • Số điện thoại: 84 4005 5311
 • Số Email: administrativo@codern.com.br
 • Website: www.codern.com.br
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: East Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes