• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Nanisivik - Canada

  • Tọa độ cảng: 73º 4' 0'' N, -84º -32' -60'' W
  • Mã cảng: CANVK
  • Quốc gia: Canada
  • Cảng nằm ở khu vực: Arctic Ocean
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No