• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Mostaganem - Algeria

 • Tọa độ cảng: 35º 54' 59'' N, 0º 3' 53'' E
 • Mã cảng: DZMOS
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Algeria
 • Địa chỉ: BP 131Mostaganem 27000Algeria
 • Quản lý cảng: Entreprise Portuaire de Mostaganem
 • Số điện thoại: 213 45 215938
 • Số fax: 213 45 217805
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Africa
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater