• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Mongla - Bangladesh

 • Tọa độ cảng: 22º 28' 2'' N, 89º 34' 57'' E
 • Mã cảng: BDMGL
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Bangladesh
 • Địa chỉ: Mongla, BagerhatBangladesh
 • Quản lý cảng: Mongla Port Authority (MPA)
 • Số điện thoại: 04662-75200
 • Số fax: 04662-75224
 • Số Email: mpa@bttb.net.bd
 • Website: www.monglaport.com.bd
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: South Asia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural