• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Mocamedes - Angola

 • Tọa độ cảng: -15º -10' -59'' S, 12º 7' 0'' E
 • Mã cảng: AOMSZ
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Angola
 • Địa chỉ: CP 16NamibeAngola
 • Quản lý cảng: Empresa Portuaria do Namibe
 • Số điện thoại: 244 222 390034
 • Số fax: 244 217 653435
 • Website: www.otal.com/angola
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Angola/Namibia range
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 61 - 65 feet 18.6 - 19.8 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural