• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Midland - Canada

 • Tọa độ cảng: 44º 45' 12'' N, -79º -52' -49'' W
 • Mã cảng: CAMID
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 575 Dominion AvenueMidland, Ontario L4R 1R2Canada
 • Quản lý cảng: Town of Midland
 • Số điện thoại: 705-526-4275
 • Số fax: 705-526-9971
 • Số Email: info@town.midland.on.ca
 • Website: www.town.midland.on.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural