• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Media Luna - Cuba

  • Tọa độ cảng: 20º 5' 24'' N, -77º -15' -36'' W
  • Mã cảng: CUMEL
  • Quốc gia: Cuba
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No