• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Matane - Canada

  • Tọa độ cảng: 43º 58' 59'' N, -66º -9' 0'' W
  • Mã cảng: CAMNE
  • Quốc gia: Canada
  • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No