• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng biển Marystown - Canada

  • Tọa độ cảng: 47º 10' 0'' N, -55º -8' -60'' W
  • Mã cảng: CAMTN
  • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
  • Quốc gia: Canada
  • Địa chỉ: MarystownCanada
  • Quy mô cảng: Very Small
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No