• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Marstal - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 54º 52' 2'' N, 10º 30' 29'' E
 • Mã cảng: DKMRS
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Marstal HarbourHavnepladsenMarstal 5960Denmark
 • Quản lý cảng: Marstal Port Authority
 • Số điện thoại: 45 63 52 63 65
 • Số fax: 45 63 52 63 66
 • Số Email: havn@marstal.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Denmark Straits
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Anchorage: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Harbor Type: Coastal Breakwater