• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Mar del Plata - Argentina

 • Tọa độ cảng: -38º -1' -59'' S, -57º -31' -59'' W
 • Mã cảng: ARMDQ
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Argentina
 • Địa chỉ: Mar del PlataArgentina
 • Quản lý cảng: Administracion Portuaria Bonaerense
 • Số điện thoại: 0223 4893099
 • Số Email: consorcioportuariomdp@speedy.com.ar
 • Website: www.consejoportuario.com.ar
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Argentina
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater