• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Manaus - Brazil

 • Tọa độ cảng: -3º -8' -38'' S, -60º 0' -30'' W
 • Mã cảng: BRMAO
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Rua Marques de Santa Cruz, no25 - CentroManaus, AM 69005 050Brazil
 • Quản lý cảng: Port of Manaus
 • Số điện thoại: 55 92 2123 4350
 • Số fax: 55 92 2123 4360
 • Số Email: alecom@portodemanaus.com.br
 • Website: www.portodemanaus.com.br
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Lakers & Rivers South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 11 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Mean Tide: 11 feet
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes