• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Macun - Trung Quốc

  • Tọa độ cảng: 19º 57' 59'' N, 110º 3' 48'' E
  • Mã cảng:
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes