• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Mackay - Úc

 • Tọa độ cảng: -21º -4' -59'' S, 149º 13' 0'' E
 • Mã cảng: AUMKY
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: PO Box 3340North Mackay, Queensland 4740Australia
 • Quản lý cảng: Mackay Port Authority
 • Số điện thoại: 61 7 4955 8155
 • Số fax: 61 7 4955 2868
 • Số Email: mpa@mackayports.com
 • Website: www.mackayports.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater