• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Macapa - Brazil

  • Tọa độ cảng: 0º 4' 39'' N, -51º -2' -10'' W
  • Mã cảng: BRMCP
  • Quốc gia: Brazil
  • Cảng nằm ở khu vực: Lakers & Rivers South America
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No