• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Lunenburg - Canada

 • Tọa độ cảng: 44º 22' 59'' N, -64º -19' 0'' W
 • Mã cảng: CALUN
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: LunenburgCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural