• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển nước sâu Lobito - Angola

 • Tọa độ cảng: -12º -21' -35'' S, 13º 32' 26'' E
 • Mã cảng: AOLOB
 • Loại cảng biển: Cảng biển nước sâu [Deepwater Seaport]
 • Quốc gia: Angola
 • Địa chỉ: Avenida da IndependenciaCP 16LobitoAngola
 • Quản lý cảng: Empresa Portuaria Do Lobito , E.P.
 • Số điện thoại: 244 722 23439
 • Số fax: 244 272 222719
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Angola/Namibia range
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural