• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Lirquen - Chile

 • Tọa độ cảng: -36º -41' -40'' S, -72º -57' -46'' W
 • Mã cảng: CLLQN
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Casilla 937RCTO Portuario s/nConcepcionChile
 • Quản lý cảng: Puerto de Lirquen SA
 • Số điện thoại: 56 41 238 5136
 • Số fax: 56 41 238 4656
 • Số Email: cplirquen@directemar.cl
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural