• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Limassol - Cyprus

 • Tọa độ cảng: 34º 40' 0'' N, 33º 1' 59'' E
 • Mã cảng: CYLMS
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Cyprus
 • Địa chỉ: 23 Crete StrP.O.Box 22007Limassol, Nicosia 1516Cyprus
 • Quản lý cảng: Cyprus Ports Authority
 • Số điện thoại: 357 22817200
 • Số fax: 357 22765420
 • Số Email: cpa@cpa.gov.cy
 • Website: www.cpa.gov.cy
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes