• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng La Serena - Chile

  • Tọa độ cảng: -29º -31' -48'' S, -71º -8' -23'' W
  • Mã cảng: CLLSE
  • Quốc gia: Chile
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No