• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Kole Terminal - Cameroon

  • Tọa độ cảng: 4º 13' 0'' N, 8º 33' 0'' E
  • Mã cảng: CMKOL
  • Quốc gia: Cameroon
  • Cảng nằm ở khu vực: West Africa
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No