• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Kitimat - Canada

 • Tọa độ cảng: 53º 57' 35'' N, -128º -42' -47'' W
 • Mã cảng: CAKTM
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 270 City CentreKitimat, BC V8C-2H7Canada
 • Quản lý cảng: District of Kitimat
 • Số điện thoại: 250-632-8900
 • Số fax: 250-632-4995
 • Website: www.portofkitimat.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Pacific Ocean
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 5 feet m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 5 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural