• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Joao Pessoa - Brazil

  • Tọa độ cảng: -7º -4' -12'' S, -34º -31' -12'' W
  • Mã cảng: BRJPA
  • Quốc gia: Brazil
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No