• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Jabiru Marine Terminal - Úc

  • Tọa độ cảng: -11º -55' 0'' S, 125º 0' 0'' E
  • Mã cảng: AUJOV
  • Quốc gia: Úc
  • Cảng nằm ở khu vực: Australia
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No