• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Itaqui - Brazil

 • Tọa độ cảng: -2º -34' -10'' S, -44º -20' -31'' W
 • Mã cảng: BRITQ
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Av. dos Portugueses s/nItaqui, Sao Luis CEP: 65085-370Brazil
 • Quản lý cảng: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria (EMAP)
 • Số điện thoại: 98 3216-6000
 • Số fax: 98 3216-6060
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 20 feet m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 20 feet
 • Anchorage: 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes