• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Isla de Pascua - Chile

 • Tọa độ cảng: -27º -9' -20'' S, -109º -26' -8'' W
 • Mã cảng: CLIPC
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Vinapu RoadsIsla de PascuaChile
 • Quản lý cảng: Easter Island Port Authority
 • Số điện thoại: 56 39 222 3222
 • Số fax: 56 32 220 8020
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Shelter: Poor